بعضی از علت های که باعث ایجاد کمر درد می شوند.

1

دکتر محمد خاکی‌نهاد

ارتوپد، فوق تخصص جراحی ستون فقرات

ویدئو معرفی دردهای ستون فقرات

مطب