ديسـك كمـر در مواردی فقط عمل جراحی دارد.

5

دکتر محمد خاکی‌نهاد

ارتوپد، فوق تخصص جراحی ستون فقرات

ویدئو معرفی دردهای ستون فقرات

مطب